Velkommen til ejerforeningen

Frøbels Allé 1-7 / Ewaldsensvej 8-12

Vedtægter


Tryk på dette link for at læse foreningens vedtægter, der nu er ajourførte, let læselige og up to date (visning kan tage lidt tid, idet pdf-filen fylder 16 Mb). Opmærksomheden henledes på den omstændighed, at alle vedtægtsændringer endnu ikke er tinglyst. Ændringerne vil kunne læses/dokumenteres i referater fra generalforsamlingerne. Disse referater samt den "gamle" vedtægt er indsat.

Tryk på linket for at læse om den gældende Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger på Retsinformations hjemmeside.

Tryk på linket for at læse om den gamle historiske Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger, bkg. nr. 251 af 14. juni 1966 på Retsinformations hjemmeside.

Tryk på linket for at læse om den gældende Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder på Retsinformations hjemmeside.

Tryk på linket for at læse om den gældende lov om leje på Retsinformations hjemmeside.
PDF-filen vises med det gratis program Adobe Acrobat Reader. Hvis du ikke har programmet på din computer, kan du downloade det ved at klikke på dette link: