Velkommen til ejerforeningen

Frøbels Allé 1-7 / Ewaldsensvej 8-12

Erhvervsmæssig udlejning af ejerlejlighed - vær opmærksom på, at dette kan være i strid med vedtægterne!


Det fremgår af vedtægernes § 5, at uden foreningens samtykke må erhvervsmæssig benyttelse kun finde sted i det omfang, dette lovligt fandt sted ved lejlighedens første erhvervelse som ejerlejlighed. Tilladelsen kan til enhver tid trækkes tilbage med rimeligt varsel.

Bestyrelsens er derfor i almindelighed imod udlejning, der kan karakteriseres som hotelvirksomhed. Gentagen udlejning via fx Airbnb vil efter bestyrelsens tolkning karakteriseres som hotelvirksomhed og være erhvervsmæssig benyttelse, hvilket vil være en overtrædelse af ejerforeningens vedtægter § 5, stk. 5.
Vedtægt for ejerforeningen vedrørende ejerlejlighedsejendommen matr. nr. 40 z Frederiksberg, beliggende Ewaldsensvej 8-12 og Frøbels Allé 1-7 (visning kan tage tid, idet filen fylder 16Mb.)

PDF-filen vises med det gratis program Adobe Acrobat Reader. Hvis du ikke har programmet på din computer, kan du downloade det ved at klikke på dette link: