Ejerforeningen på Ewaldsensvej / Frøbels Alle, 2000 Frb.

Velkommen til ejerforeningen

Frøbels Allé 1-7 / Ewaldsensvej 8-12

Nederst på siden (sidst opdateret 24-05-19) - SIDSTE NYT - øverst på siden

Haveudvalg

Har du forslag, ros eller ris omkring haven, kan du skrive til formanden og haveudvalget på denne adresse: haven@froebelewaldsen.dk24-05-19: Haveudvalget fik på den ordinære generalforsamling den 29. april 2019 følgende sammensætning: Zofija Frimand Andersen, Mai Westhoff, Allan Sjølin og Ida Sjølin samt Lea Linnebjerg.
Tillykke med valget til jer alle.
31-03-18: Haveudvalgets medlemmer genopstiller alle på den kommende generalforsamling den 25. april og vil foreslår udvalget udvidet med Zofija Andersen, der i de sidste par år har assisteret en hel del i haven.
Haveudvalget vil i år forsøge at sætte fokus på vedligehold, herunder beskæring af træerne, men der vil også blive tale om nogle nye tiltag.
Se Haveudvalgets budget for 2018 (der skal forelægges og godkendes på generalforsamlingen): klik her!
18-06-17: Haveudvalget er på valg hver år og på den ordinære generalforsamling den 26. april 2017 var der fortjent genvalg til Mai, Magnus E. og Allan. Haveudvalgets budget blev også godkendt og i løbet af sommeren vil nogle af pengene blive brugt på en havefest med pølser, øl og vand, så der bliver noget at glæde sig til.
09-06-16: Haveudvalget blev genvalgt på den ordinære Generalforsamlingen den 26. april. Der blev på generalforsamlingen tilkendegivet stor tilfredshed med Haveudvalget og at de fortjener stor ros.
Et af sommerens projekter vil være at anrette en ny terrasse i den nordvestlige del af gården/haven, ligesom der skal anlægges kantsten langs garagemuren, så græsset afgrænses fra træerne.
22-04-15: Generalforsamlingen vedtog her til aften bestyrelsens forslag om at oprette et haveudvalg, som herefter består af Mai Westhoff, Magnus R. Elleby og Allan Sjølin.
Tillykke med valget. Vi har jo set, hvad I allerede har formået i haven og glæder os meget til at se, hvad der ligger forude.
03-02-15: Bestyrelsen har besluttet at bemyndige det kommende haveudalg til allerede nu at gå i gang med at beskære diverse buske og træer m.m. i haven.
03-02-15: Nyt haveudvalg er på trapperne!

Haveudvalget blev nedlagt for flere år siden, da medlemmerne af udvalget efterhånden flyttede og der ikke var andre, der havde lyst til at tage over.

Derfor er det dejligt at kunne meddele, at bestyrelsen har fået en henvendelse fra nogle beboere, Mai, Allan og Magnus, der ønsker at gøre en indsats for at gården og haven bliver mere brugervenlig for os alle.
Det er planen, at bestyrelsen og "det nye haveudvalg" i løbet af foråret vil finde frem til et koncept for haveudvalgets virke m.m. og præsentere et forslag på den ordinære generalforsamling til april.
Forslaget kan ses her.
Haveudvalget fik efter generalforsamlingen den 23. april 2007 følgende sammensætning:
Lone Hansen, Stine Hansen, Elin Rasmussen og Lene Fensbo.

Den nye terrasse, som vi kan takke haveudvalget for.
Haveudvalg orienterede på generalforsamlingen om deres planer.
1. prioritet er en terrasse, som man håber kan etableres i løbet af sommeren. Desuden ønsker man at udskifte den del af græsplænen, der ikke blev udskiftet sidste år, og endelig skal der plantes nye blomster.
Haveudvalgets budget blev på generalforsamlingen hævet til kr. 60.000,-.

Der blev på generalforsamlingen den 24. april 2006 nedsat et haveudvalg bestående af Dorthe Nelander, Lone Hansen, Stine Hansen og vicevært Torben Jacobsen.
Haveudvalgets opgave siger jo næsten sig selv, og udvalgets første projekt bliver at få lagt en ny terrasse i gården (ved grillen), samt at sørge for ny beplantning. Udvalget vælger i øvrigt selv deres arbejdsopgaver inden for en beløbsgrænse på kr. 30.000,-.

Terrassen har set bedre tider og står for en snarlig renovering. Tryk her for at se Haveudvalgets forslag!
Haveudvalgets forslag vises med det gratis program Adobe Acrobat Reader.

Hvis du ikke har programmet på din computer, kan du downloade det ved at klikke på dette link: Link til Adobes hjemmeside

Øverst på siden